Vrijdag 10 september 2021

voor het goede doel:

Gewaardeerde golfspeler,

Onze Lions Golfdag in 2020 kon om moverende redenen niet doorgaan in september 2020. Het COVID-19 virus had de hele wereld in de greep. Voor 2021 hebben wij als Lions Land van Cuijk en Noord-Limburg kritisch afgewogen of we de 16e Lions Golfdag op 10 september as. kunnen organiseren. Wij vinden dit na ampel beraad van wel, ondanks de onzekerheden op dit moment, natuurlijk organiseren we deze Lions Golfdag volgens de dan geldende richtlijnen van onze overheid en daar bovenop onze eigen inzichten en te nemen verantwoordelijkheden. Deze beslissing was niet makkelijk omdat de doorkijk vaak niet langer dan 4 weken is. Maar de verwachtingen voor komende weken/maanden zijn positief te noemen en geeft ons voldoende vertrouwen om onze 16e Lions Golfdag, weliswaar aangepast, te kunnen laten plaatsvinden. Het is ook zo, als we nu niets in de steigers zetten, weten we één ding zeker namelijk dat in september geen 16e Lions Golfdag zal plaatsvinden.

Onze beste inschatting is dat we in september een Lions Golfdag kunnen organiseren voor max. 24 flights.
Het programma overdag zal daarbij qua wedstrijd gelijk als voorgaande jaren zijn. Echter de “catering” bij de holes zal beperkter zijn. En het entertainment zal sterk gereduceerd zijn. Zo zal er geen visserskoor aanwezig zijn om jullie luidkeels welkom te heten en de Rolls Royce en koetsiers zullen ook verstek moeten laten gaan. En helaas kunnen we ook geen regionale/lokale Bond van Ouderen uitnodigen voor een gezellige middag als bezoeker van onze Lions Golfdag.
Met betrekking tot de “after diner party” zijn we sterk afhankelijk van de verdere CORONA cijfers en daar aan verbonden versoepelingen van maatregelen. Wij gaan ervan uit dat we dit ook kunnen laten doorgaan. Vooral het aantal personen is hiervan belang. Dit schatten wij toch in op meer dan 100 personen.

We hanteren volgende uitgangspunten:
• Doorgang 16e Lions Golfdag 10 september 2021, mits
  – e.e.a. kan worden georganiseerd conform de dan geldende richtlijnen Nederlandse overheid.
  – deelname op eigen risico en volgens de dan geldende richtlijnen Nederlandse overheid.
• A) Dagprogramma: golfwedstrijd (max. 24 flights) 
• B) Avondprogramma: after diner party

Het dagprogramma zal er als volgt uit gaan zien:
  –  Va. 09.00 uur  ontvangst van deelnemers 
  –  10.30 uur       start wedstijd – shotgun
  –  Va. 18.00 uur  inloop, buffet en after diner party*

(*programma onder voorbehoud, e.e.a. afhankelijk van de dan voorhanden zijnde situatie COVID-19)

De flight-verkoop voor deze dag is vanaf heden gestart.
Aangezien wij deze dag organiseren voor het goede doel hebben we gemeend te moeten vasthouden aan het reeds jaren geldende flight bedrag, zijnde       € 1.500,00 (per flight van 4 personen). (ook al zijn wij ons ervan bewust dat de aankleding en omlijsting van deze Golfdag minder zal zijn)

Wel/geen doorgang:
Moge evident zijn dat bij geen doorgang u uw inschrijfgeld voor deze flight volledig terugkrijgt. Mocht de after diner party niet doorgaan bestaat de mogelijkheid om € 500,00 retour te verkrijgen. Dit kunt u aangeven op uw inschrijfformulier. U betaalt dan voor deze 16e Lions Golfdag € 1.000,00 per flight
(4 pers.).

Wij zijn echter positief gestemd en verwachten gezien de laatste ontwikkelingen, zoals het zomerse weer, daling aantal besmettingen en de versnelde vaccinatiegraad, dat we een verantwoorde 16e Lions Golfdag kunnen en mogen organiseren. Misschien hier en daar met wat aanpassingen cq anders dat u van ons gewend bent, maar we vragen uw begrip hiervoor.

Het goede doel: onze bijdrage, uw deelname cq sponsorschap:
c
a) Save the Children: ondersteuning van het onderwijsprogramma van Save the Children in
Afghanistan in de vorm van een investering in lerarenpakketten (180) en toiletvoorzieningen (30) op
scholen.
     • Streefbedrag € 15.000,00
b) MYSA: (Mathare Youth Soccer Association) inrichting van een bibliotheek voor mensen met een
verstandelijke handicap in Kenia
     • Streefbedrag € 5.000,00

Hoe verder:
Mocht u interesse hebben en mee willen spelen dan kunt u dit aangeven door een mail te sturen naar m.vanoijen@bleijenbeek Maud zal ervoor zorgen wij in contact met u komen.

Met sportieve swingende groet,
Lions Golfdag Commissie 2021

I.v.m. de aangescherpte maatregelen is ons restaurant elke dag van 11.00-17:00 uur geopend.

Buggy's en Handicarts zijn niet toegestaan op de baan tot nader bericht.

17 december restaurant gesloten en clubhuis sluit om 12.00 uur.