Inschrijven voor een businesslidmaatschap

  Bedrijfsgegevens

  Extra opties
  Ik wil graag een gastenkaart € 890,00 (excl. 9% btw) waarmee ik maximaal 3 personen meenemen in de flight onder begeleiding van de gastenkaarthouders - op naam van 1 persoon.
  Bedrijfsgastenkaart € 890,00 (excl. 9% btw) waarmee ik maximaal 3 personen meenemen in de flight onder begeleiding van de gastenkaarthouders - op naam van alle businessleden binnen 1 bedrijf.

  Factuuradres
  PrivéZakelijk

  Persoonsgegevens

  Geslacht
  ManVrouw

  Schrijft zich in als speelgerechtigde voor de volgende categorie:

  Ondergetekende heeft handicap/niveau:
  Heeft een NGF handicapkaart9-stappenplan stap:Baanpermissie/theorie-examen

  Indien je al een NGF Handicapkaart hebt, stuur deze dan mee:
  Maximale bestandsgrootte 2MB. Toegestane bestandstypes: JPG, JPEG, PNG, PDF, DOC, DOCX

  Ondergetekende heeft interesse in een functie in het bestuur en/of commissies:
  JaNee

  ---

  Indien je gespreid wilt betalen graag onderstaande gegevens invullen:


  Voorwaarden gespreid betalen:

  Dit bedrag wordt aangepast met verrekening van de rente van de rentedragende lening.
  Omstreeks maart zal er een factuur worden toegestuurd, waarbij 4% extra rentevergoeding voor de automatische incasso zal worden berekend. De factuur zal in 12 gelijke maandelijkse termijnen worden afgeschreven.
  Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan
   Golfbaan Landgoed Bleijenbeek om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens een lidmaatschap van de golfbaan
   Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Golfbaan Landgoed Bleijenbeek.
  U dient steeds voor voldoende saldo te zorgen op het moment waarop de vermelde rekening voor het opgegeven bedrag zal worden belast. Indien er geen incasso mogelijk is en er geen betaling heeft plaats gevonden dan kan Golfbaan Landgoed Bleijenbeek de vordering uit handen geven, waarbij alle kosten betreffende gerechtelijke en buiten gerechtelijk worden doorbelast.

  Ik heb de voorwaarden van gespreid betalen gelezen en ga hiermee akkoord
  Hierbij machtig ik Golfbaan Landgoed Bleijenbeek maandelijks, tot wederopzegging de termijnbedragen van het lidmaatschap af te schrijven

  ---

  Algemene voorwaarden lidmaatschap:

   Het speeljaar loopt van 1 april tot en met 31 maart daarop volgend.
   Met jouw inschrijving ga je akkoord met de speelmaandverdeling.
   Als je speelrecht verwerft bij Golfbaan Landgoed Bleijenbeek komt een overeenkomst tot stand waarvan de inhoud is vastgelegd in “Gebruikersovereenkomst Golfbaan Landgoed Bleijenbeek bv m.b.t. Golfclub Bleijenbeek” en de voorwaarden zoals op dit inschrijfformulier vermeld. Ondergetekende verklaart hierbij op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.
   Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren. Opzegtermijn voor particuliere leden na het eerste speeljaar is één volle kalendermaand. Business contract dient uiterlijk 3 maanden voor 1 april schriftelijk opgezegd te worden. Bij opzegging dienen de voorwaarden genoemd in “Gebruikersovereenkomst Golfbaan Landgoed Bleijenbeek bv” en op dit inschrijfformulier in acht genomen te worden. De opzegging is alleen rechtsgeldig na bevestiging van ontvangst van de opzegging door Golfbaan Landgoed Bleijenbeek BV.
   Bij ondertekening van dit inschrijfformulier ga je akkoord met de privacyverklaring van Golfbaan Landgoed Bleijenbeek en Golfclub Bleijenbeek, welke te vinden zijn op de sites www.bleijenbeek.nl en www.golfclubbleijenbeek.nl

  Ik heb bovenstaande voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord (Verplicht)
  Door op de 'verzend' knop te drukken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonlijke gegevens worden verwerkt en gebruikt door Landgoed Bleijenbeek (Verplicht)

  De Championship Course, Par 3/4 en de Pitch en Putt zijn weer geopend.

  De lockers zijn geopend van 8.30- 17.30uur

  De receptie is geopend van 8.30 tot +/- 16.00uur